Wat is logopedie? Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is spreken belangrijk. Om te spreken gebruiken we onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Communicatie is meer dan praten alleen. Het omvat vele uitingsvormen, waaronder schrijven, gebaren en ondersteunende communicatiehulpmiddelen. Voor alle problemen die te maken hebben met communicatie, spreken en verstaan, kunt u bij de logopedist terecht.